ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Ελληνικό παράρτημα του National Space Society

Αναζωπυρώνουμε την σπίθα της εξερεύνησης του NewSpace στην Ελλάδα μέσω ποικίλων πρωτοβουλιών εκπαίδευσης, έρευνας, δημιουργικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για μαθητές όλων των ηλικιών καθώς και για νέους επαγγελματίες.

SPACE PROGRAMS
 
Nurcure NewSpace 400px.png
Nurcure white.png
περισσότερα
Uplift NewSpace 400px.png
Ignite white NewSpace 400px.png
περισσότερα
uplift white.png
περισσότερα
Ignite NewSpace.png
Explore NewSpace 400px.png
explore white.png
περισσότερα
Inspire white NewSpace 400px.png
περισσότερα
Inspire NewSpace.png

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ
 

σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη της διαστημικής επιστήμης και τεχνολογίας. Πραγματοποιούμε ερευνητικές μελέτες, μεταφράζουμε άρθρα και οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση της
Νέας Διαστημικής Οικονομίας στο ευρύ κοινό.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
 

με άλλους οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοσύστατες επιχειρήσεις, clusters και άλλους στους τομείς της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας
και της έρευνας.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ
 

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, hackathons, σεμινάρια και εργαστήρια
για την απόκτηση γνώσεων
και τη δημιουργία νέων
ευκαιριών.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Νέας Διαστημικής Οικονομίας, το ελληνικό παράρτημα του National Space Society, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην έρευνα, στην καλλιέργεια γνώσης και μεθόδων διάδοσής της, καθώς επίσης και στη γνωστική και ακαδημαϊκή προώθηση τεχνολογιών στο πεδίο της Νέας Διαστημικής Οικονομίας.

Η ιδέα της ίδρυσης του οργανισμού δημιουργήθηκε το 2018 με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών στον τομέα της Νέας Διαστημικής Οικονομίας στην Ελλάδα. Σήμερα, ο GrNSS έχει περισσότερους από 50 εθελοντές, που προέρχονται από διαφορετικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, αλλά με ένα κοινό όραμα·
την αναζωπύρωση της σπίθας της Νέας Διαστημικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Screenshot 2019-04-06 at 17.10.04.png