Μαρκέλλα Μπούρμπου - Ταμίας Δ.Σ.

Η Μαρκέλλα Μπούρμπου είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια Βιοτεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).
Συνέβαλε στην πραγματοποίηση του πρώτου TEDxAUAthens το 2018 και διετέλεσε μέλος της φοιτητικής οργανωτικής επιτροπής της Ομάδας Εθελοντισμού του Πανεπιστημίου από το 2017 έως το 2019.

Τον Οκτώβριο του 2018 συμμετείχε στην εκπροσώπηση της Ομάδας Εθελοντισμού στο 10ο forum του προγράμματος Nantes Creative Generations (NCG) στη Νάντη της Γαλλίας με στόχο την προώθηση του εθελοντισμού στα Πανεπιστήμια και την ενθάρρυνση της καινοτομίας των νέων της Ευρώπης.

Είναι απόφοιτη του ερευνητικού προγράμματος πρακτικής άσκησης του Greek NewSpace Society "NewSpace Pioneers 2019/20" όπου επικεντρώθηκε στο ζήτημα της Μικροβιολογίας και της Βιοασφάλειας στο Διάστημα.

Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν τον ραδιοερασιτεχνισμό, τα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) και την ερασιτεχνική αστρονομία.

Επί του παρόντος έχει επιλεγεί ως Εθνικός Συντονιστής της Ελλάδας για το Moon Village Association.

  • LinkedIn