ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρία Κοντογιάννη

Γενική γραμματέας

Βίκυ Στεφανούλη

Αντιπρόεδρος

To be Announced

Πρόεδρος

Αργυρώ Τσιλιά

Μέλος & Υπεύθυνη Προόδου

To be Announced

Ταμίας

Επιτροπή Διαστημικών Προγραμμάτων

Βίκυ Στεφανούλη

Διευθύντρια Επιτροπής

To be Announced

Υπεύθυνος/η
LCATS - Greece

To be Announced

Υπεύθυνος/η 100 Mentors GrNSS team

Κυριακή Γκύζη

Υπεύθυνη NASA Space Apps
Challenge Πειραιά και Θεσσαλονίκης

Μαρία Κοντογιάννη

Υπεύθυνη
NewSpace Pioneers

To be Announced

Υπεύθυνος/η Research
On Bioastronautics

Μιχάλης Διακονικολής

Υπεύθυνος ομάδας GrNSS
Εuropean Rover Challenge

To be Announced

Υπεύθυνος/η
Analog Missions

Βάλια Μαργαρίτη

Υπεύθυνη Space Challenges Scholarship

To be Announced

Υπεύθυνος/η Career
Astronaut Competition

Ιωάννης Τζεβελέκης

Υπεύθυνος
"It's a Piece of... Space!"

Επιτροπή Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών

Λίλιαν Ψύλλα

Διευθύντρια Επιτροπής

Αργυρώ Τσιλιά

Υπεύθυνη
Δημιουργικού

Ευσταθία Νικοπούλου

Στέλεχος
Επιμέλειας και Σύνταξης

Ιωάννης Τζεβελέκης

Υπεύθυνος

Δημιουργικού

To be Announced

Στέλεχος Συγκέντρωσης
Οικονομικών Πόρων

Σταυρούλα Χήτου

Υπεύθυνη Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης

Αντώνης Καυκάς

Technical
Supervisor

To be Announced

Υπεύθυνος/η
Ιστοσελίδας

To be Announced

Υπεύθυνος/η
Newsletter & BLOG

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού

To be Announced

Διευθυντής/ντρια Επιτροπής

To be Announced

Υπεύθυνος/η
Εσωτερικών Εκδηλώσεων

Μαριτίνα Χασανδρινού

Στέλεχος
Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ιωάννα Παπακώστα

Διαχειρίστρια
Ανθρωπίνου Δυναμικού