ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Μαρία Κοντογιάννη

Γενική γραμματέας

Βίκυ Στεφανούλη

Αντιπρόεδρος

Εβίτα Ψώνη

Πρόεδρος

Αργυρώ Τσιλιά

Μέλος & Υπεύθυνη Προόδου

Μαρκέλλα Μπούρμπου

Ταμίας

Ακαδημαϊκoί Σύμβουλοι

Απόστολος Ξενάκης, PhD
 

Networks, Communications & IoT for Space Applications

Ιωσήφ Σ. Παρασκευάς, PhD
 

Mechanical Engineering, Space Robotics and Automation

Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, PhD
 

Measurement, Electrophysiology, Data Acquisition & Embedded Systems for Space Applications

Καθ. Κωνσταντίνος
Αλκέτας Ουγγρίνης

Space Architecture and
Cognitive Ergonomics

Καθ. Κωνσταντίνος Κορμάς
 

Environmental Microbiology and Aquaponics for Space Applications

Καθ. Θωμάς Μπαρτζάνας
 

Greenhouses and Controlled Environment Agriculture for Space Applications

cross-png-25664.png

Καθ. Γιώργος Ν. Φώτης
 

Geographic Information Systems and Geospatial Analysis for Space Applications

Αλέξης Αλεξόπουλος, PhD

Biomedical Engineering and Physical Ergonomics for Space Applications

Επίτιμα μέλη

Δρ. Γιώργος Προφητηλιώτης

Αύγουστος Πανταζίδης

Επιτροπή Διαστημικών Προγραμμάτων

Βίκυ Στεφανούλη

Διευθύντρια Επιτροπής

Εβίτα Ψώνη

Υπεύθυνη
LCATS - Greece

To be Announced

Υπεύθυνος/η 100 Mentors GrNSS team

To be Announced

Υπεύθυνος/η
Solar System Scope

Κυριακή Γκύζη

Υπεύθυνη NASA Space Apps
Challenge Πειραιά και Θεσσαλονίκης

Μαρία Κοντογιάννη

Υπεύθυνη
NewSpace Pioneers

To be Announced

Υπεύθυνος/η Research
On Bioastronautics

Μιχάλης Διακονικολής

Υπεύθυνος ομάδας GrNSS
Εuropean Rover Challenge

Αύγουστος Πανταζίδης

Υπεύθυνος
Analog Missions

Βάλια Μαργαρίτη

Υπεύθυνη Space Challenges Scholarship

Ελένη Καλαφάτη

Υπεύθυνη Career
Astronaut Competition

Ιωάννης Τζεβελέκης

Υπεύθυνος
"It's a Piece of... Space!"

Επιτροπή Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών

Λίλιαν Ψύλλα

Διευθύντρια Επιτροπής

Αργυρώ Τσιλιά

Υπεύθυνη
Δημιουργικού

Ιωάννης Τζεβελέκης

Υπεύθυνος

Δημιουργικού

Σταυρούλα Χήτου

Υπεύθυνη Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης

To be Announced

Υπεύθυνος/η
Ιστοσελίδας

Ευσταθία Νικοπούλου

Στέλεχος
Επιμέλειας και Σύνταξης

Ελένη Καλαφάτη

Στέλεχος Συγκέντρωσης Οικονομικών Πόρων

To be Announced

Στέλεχος Συγκέντρωσης
Οικονομικών Πόρων

Αντώνης Καυκάς

Technical
Supervisor

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού

To be Announced

Διευθυντής/ντρια Επιτροπής

To be Announced

Υπεύθυνος/η
Εσωτερικών Εκδηλώσεων

Μαριτίνα Χασανδρινού

Στέλεχος
Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ιωάννα Παπακώστα

Διαχειρίστρια
Ανθρωπίνου Δυναμικού